Sumarizácia zmien 3.18.0

Nové funkcie:
 • Po otvorení Archilesa cez priamy odkaz (napr. link z emailu) na dokument, ak používateľ nie je ešte prihlásený, tak hneď po prihlásení sa mu prepne konto podľa dokumentu a otvorí detail dokumentu
 • Možnosť vyplniť ľubovoľný kód číselného radu a pokladne pri exporte do Money S3 a v prípade, že číselný rad nie je vyplnený, použije sa u faktúr automaticky 1rr, 2rr alebo ZALrr, vďaka čomu už nie je nevyhnutné zvoliť typ faktúry pri importe do Money S3
 • Možnosť exportovať aktuálne zobrazené kontakty do CSV
 • Možnosť nastaviť veľkosť stránky v zozname kontaktov
 • Možnosť nastaviť oprávnenia pre vybrané role pre zdieľané dashboardy v časti Pod kapotou -> Bezpečnosť -> Dashboardy
 • Pridaný nový graf „Celkový cashflow“ (náklady vs výnosy na jednom grafe) v Analýzach v záložke Cashflow
 • Pridané nové typy widgetov:
  • Moje na schválenie
  • Prebieha schvaľovanie
  • Schválené
  • Zamietnuté
  • Čaká na spustenie schvaľovania
  • Zrušené schválenia
  • Po splatnosti
  • Na úhradu
  • Uhradené
  • Duplicitné
  • Celkový cashflow (náklady vs výnosy na jednom grafe)
 • Možnosť nastaviť dashboard ako predvolený. Predvolený dashboard sa používa v notifikačných emailoch (napr. „dokumenty čakajúce na schválenie“), v ktorých je zobrazený ako link na tento dashboard. Poskytuje možnosť rýchlej navigácie na strategický pohľad na stav dokumentov. Každé konto môže mať iba jeden predvolený dashboard
 • Možnosť zobrazenia popisov na X-ovej osi vertikálne v grafoch v Analýzach a vo widgetoch
Vylepšenia:
 • V detaile dokumentu v záložke „Súvisiace“ sa zobrazia dokumenty na základe prístupových práv používateľa
 • Widgety so stavmi dokumentov sú klikateľné a používateľ je presmerovaný na príslušný zoznam dokumentov
 • Pridaný názov objednávky do textu „suggestion“ pre objednávku v detaile faktúry
 • Po uložení grafu z widgetu sa ako názov súboru použije názov grafu/widgetu
 • Zlepšenie rýchlosti systému pri načítavaní dokumentov
 • V tabuľke dokumentov pri atribúte „Text“ sa zobrazí iba prvých 20 znakov a celý text je dostupný cez alternatívny text pri podržaní myšou nad týmto atribútom
 • V tabuľke dokumentov pri atribúte „Aktuálni schvaľovatelia“ sa pri podržaní myši nad týmto atribútom v alternatívnom texte zobrazia kompletné informácie o všetkých schvaľovateľoch a workflovoch
 • Možnosť zadefinovať nové atribúty „Adresa zákazky“ a „Kontaktná osoba“ pre Zákazku
 • Pri podržaní myši nad názvom widgetu sa zobrazí použitý filter ako alternatívny text
 • Widget „Najdlhsie čakajúce na schválenie“ zobrazuje dokumenty na základe oprávnení používateľa
 • Widget „Najdlhsie čakajúce na schválenie“ má rozmer šírky o veľkosti najmenšieho možného typu šírky (1/3)
 • Používateľ, ktorý nevytvoril dashboard nemá oprávnenie editovať alebo vymazať tento dashboard
 • Zlepšený vzhľad notifikačných emailov
Opravené chyby:
 • Opravený import 0% DPH do Money S3
 • Nesprávne formátovanie párnych a nepárnych riadkov vo widgete „Najdlhsie čakajúce na schválenie“ ak tabuľka obsahuje viac ako 10 záznamov