Sumarizácia zmien 3.17.0

Nové funkcie:
 • Možnosť vytvárať vlastné dashboardy, na ktoré je možné umiestniť widgety (grafy, stavy dokumentov, …) z rôznych kont.
 • Widgety je možné umiestniť (drag&drop) na požadované miesto na dashboarde.
 • Možnosť výberu z predvolených dashboardov (Stav dokumentov, Stav schvaľovania, Stav cashflow). Predvolené dashboardy je možné upravovať alebo vymazať.
 • Možnosť editácie dashbordu a widgetu
 • Možnosť uložiť vyhľadávací filter v Analýzach a používať ho pri vyhľadávaní v analýzach výberom zo zoznamu filtrov.
 • Filter je možné pridať do widgetu, v ktorom sa aplikuje zobrazenie grafu na základe vybraného filtra
 • Do tabuľky dokumentov pridaný voliteľný stĺpec a filter pre dátum schválenia dokumentu
Vylepšenia:
 • Upravený náhľad dokumentu v detaile, aby sa prispôsobil výške obrazovky – odstránený problém so skrolovaním ľavej a pravej časti obrazovky
 • Upravené vypĺňanie dátumu účtovného prípadu pri exporte faktúr do Pohody – u vystavených zahraničných faktúr vyplniť dátum vystavenia, u ostatných faktúr dátum dodania
 • Zlepšené priradenie kontaktu k dokumentu, ak existujú duplicitné kontakty
 • Zlepšenie rýchlosti systému