Sumarizácia zmien 3.16.0

Nové funkcie:
 • Možnosť nastaviť oprávnenie na vytváranie pohľadov (nad tabuľkou dokumentov a detailom dokumentu) v časti „Pod kapotou -> Bezpečnosť -> Oprávnenia -> Vytváranie pohľadov„
 • Možnosť nastaviť viditeľnosť zobrazenia pohľadov iba vybraným roliam v časti „Pod kapotou -> Bezpečnosť -> Pohľady“. Nastavenie viditeľnosti pohľadu pre vybrané role umožňuje obmedziť zobrazenie zdieľaných pohľadov (na detail dokumentu alebo na zoznam dokumentov) iba používateľom z vybraných rolí.
 • Detailnejšie zobrazenie histórie zmien nad dokumentom v detaile dokumentu
 • Možnosť vybrať polia do vlastného zobrazenia (pohľadu) nad detailom dokumentu
 • V detaile prijatej faktúry v poli „Číslo objednávky“ sa automaticky navrhnú (suggestions) na výber dostupné čísla schválených objednávok (spolu s ďaľšími informáciami o objednávke) podľa vyplneného dodávateľa na faktúre
 • Nový stav schvaľovania „Zrušené schválenia“ pridaný do filtrov v tabuľke dokumentov aj v analýzach
Opravené chyby:
 • Opravené porovnanie sumy faktúr s objednávkou v prípade, že sú na objednávku naviazané viaceré faktúry obsahujúce DPH
 • Opravené povolenie tlačidla pre porovnanie faktúry s objednávkou v prípade, že faktúra zostala v stave „Na kontrolu„
Vylepšenia:
 • Pridané automatické formátovanie súm v detaile dokumentu, na oddelenie tisícov sa použije medzera
 • Zobrazenie nápovedy pri podržaní myši nad lupou pri rýchlom vyhľadávaní nad dokumentami
 • Zapracované vzorky pre zlepšenie rozpoznávania slovenských a českých faktúr