Sumarizácia zmien 3.15.0

Vylepšenia:
  • Notifikácia o schválení alebo zamietnutí dokumentu príde až po jeho finálnom schválení alebo zamietnutí a nie po ukončení čiastkového schvaľovacieho procesu
  • Pri aktivácii schvaľovacieho procesu, ak budú niektoré čiastkové procesy bežať paralelne, tak sa zobrazia v náhľade s rovnakým poradovým číslom priority
  • Upravený export do Účtovných dokumentov (EUD) v Omege – celková suma s DPH sa exportuje na stranu Dal a položky bez DPH na stranu Má dať
  • Zapracované vzorky pre zlepšenie rozpoznávania slovenských a českých faktúr
  • Pri stiahnutí grafu v Analýzach sa ako názov súboru použije názov grafu
  • Režim na celú obrazovku zostane zapamätaný aj po odhlásení alebo zatvorení prehliadača