Sumarizácia zmien 3.14.0

Nové funkcie:
 • Nová vizualizácia Analýz s možnosťou filtrovania a s novými typmi grafov:
  • Všetky dokumenty podľa stavu
  • Dokumenty na schválenie podľa schvaľovateľa
  • Dokumenty na schválenie podľa kategórie
  • Dokumenty schválené podľa schvaľovateľa
  • Dokumenty schválené podľa partnera
  • Priemerný čas (v hodinách) schvaľovania podľa schvaľovateľa
  • Dokumenty čakajúce na schválenie viac ako (X) dní podľa schvaľovateľa
  • Cashflow – náklady
  • Cashflow – výnosy
 • Možnosť paralelne prebiehajúcich schvaľovacích procesov (platí len pre rozšírené schvaľovanie podľa položiek). Schvaľovacie procesy, ktoré budú prebiehať paralelne sa nastavia pretiahnutím (drag&drop) schvaľovacieho procesu do príslušnej priority skupiny v nastaveniach Pod kapotou -> Schvaľovanie alebo nastavením atribútu „Spúšťať paralelne so skupinou“ v detaile schvaľovacieho procesu.
 • Pridaná možnosť exportovať všetky typy dokumentov (aj neúčtovné) do formátu Archiles XML – cez nové nastavenie (Pod kapotou -> Profil -> Nastavenia -> Exportovať všetky typy dokumentov (nielen faktúry, bločky a objednávky)). Všetky dokumenty potom idú do stavu Na export a Exportované.
 • Export do Omegy rozšírený o meno schvaľovateľa
 • Import z Omegy rozšírený o informácie o platbách
 • Detail faktúry rozšírený o výšku celkovej úhrady a dátum poslednej čiastkovej úhrady
 • V detaile faktúry a bločku pridané tlačidlo (Dopočítať z rekapky) na vygenerovanie položiek na základe rekapitulácie DPH, resp. celkovej sumy
 • Kontrola faktúr(y) voči objednávke rozšírená o porovnanie čiastkových súm pre každú kombináciu strediska, zákazky a činnosti
 • Pri exporte do Pohody doplnená možnosť vyplniť kód číselného radu, dátum dodania vyplnený podľa DÚZP
 • Rozšírený export do Účtovných dokladov (EUD) v Omege – dva záznamy pre každú sadzbu DPH aj s typom sumy a oddielom KV DPH
 • Možnosť nastaviť zasielanie emailových notifikácií po každej úprave (update) dokumentu v zadefinovanej kategórii (Pod kapotou -> Notifikácie)
Opravené chyby:
 • Pri vymazaní kategórie sa zobrazí chyba
 • Pri úprave kategórie sa zobrazí chyba existencie hashtagu, napriek tomu, že je jedinečný
Vylepšenia:
 • Import z Omegy obmedzený len pre používateľov s právom na export (z ktorejkoľvek kategórie)
 • Zlepšenie rozpoznávania slovenských faktúr na základe nahlásených vzoriek
 • Doplnené automatické čítanie údajov o dodávateľovi z pätičky faktúry
 • Zobrazenie poznámky zadanej pri priradení dokumentu inému používateľovi aj po schválení dokumentu v detaile dokumentu v záložke Schvaľovanie
 • Pridaný čas ku dátumom v detaile dokumentu v záložke schvaľovanie