Sumarizácia zmien 3.1.0

Nové funkcie:
  • Editácia a vymazanie položky rozpočtu
  • Nový atribút „Dohodnuté podmienky“ v detaile objednávky
  • Automatické prepočítanie celkovej sumy a rekapitulácie DPH pre objednávky v detaile dokumentu
Vylepšenia:
  • Formátovanie sumy v tabuľke rozpočtu
  • Formátovanie sumy v pdf vizualizácii objednávky
  • Vylepšenie rozpoznávania SK faktúr
  • Premenovanie atribútu Externé číslo na Interné číslo vo faktúre aj objednávke
  • Označenie kontaknej osoby dodávateľa a odberateľa v detaile objednávky
  • Zrýchlenie načítavania dokumentov v tabuľke po kliknutí na tlačidlo Obnoviť alebo pri prechode na ďaľšiu stránku
Opravené chyby:
  • Ak používateľ nemal právo na úpravu pre kategóriu „Nezaradené„, tak nevidel tlačidlo Uložiť v objednávke