Sumarizácia zmien 3.0.0

Nové funkcie:
 • Schvaľovanie dokumentov na úrovni položiek na základe atribútov stredisko, zákazka, činnosť
 • Vytváranie a schvaľovanie objednávok
 • Evidencia budgetu a schvaľovanie objednávok na prekročenie budgetu
 • Pridanie nových stĺpcov do tabuľkového zobrazenia dokumentov
 • Definovanie vlastných pohľadov na zoznam dokumentov
 • Definovanie vlastných pohľadov na detail dokumentu
 • Manuálna aktivácia schvaľovacieho procesu s prehľadom procesov a schvaľovateľov
 • Možnosť znovuspustiť schvaľovací proces po zamietnutí
Vylepšenia:
 • Schvaľovateľovi sa zobrazia dokumenty jemu priradené na schválenie aj keď nemá oprávnenia na kategóriu v ktorej sú dokumenty
 • Nové tlačidlo na prepočítanie rekapitulácie DPH na základe položiek v detaile dokumentu
 • Link na úpravu kontaktných informácií pre konto v nastaveniach konta
 • Oddelenie jednotlivých skupín číslic v atribúte IBAN v detaile dokumentu
 • Nový stav schvaľovacieho procesu „Čakajúci na spustenie„
 • Odstránenie starého pohľadu na dokumenty
 • Zrýchlenie načítania dokumentov pri stránkovaní
 • Nový atribút „Skratka“ v nastaveniach konta
 • Nápoveda pri atribúte Korekcia v detaile dokumentu
 • Predvyplnenie sadzby DPH na 20% pri vytvorení novej položky
 • Automatické zapamätanie stavu prepínača „Hodnoty s DPH“ v detaile dokumentu
Opravené chyby:
 • Po zadaní lomítka „/“ vo fulltextovom vyhľadávaní sa zobrazila chyba
 • Nefunkčné tlačidlo na resetovanie zabudnutého hesla
 • Zohľadnenie domácej meny (mena v nastaveniach konta) pri vyhodnotení schvaľovacieho procesu na rozsah sumy v prípade dokumentov v inej mene
 • Oprava nefunkčného tlačidla „Na schválenie“ v zozname dokumentov