Sumarizácia zmien 2.1.0

Nové funkcie:
  • Možnosť pridať súvisiaci link ku dokumentu vo formáte evernote:/// pre otvorenie v aplikácii Evernote
  • Zobrazovanie čísla faktúry v zozname dokumentov
  • Zoradenie zoznamu používateľských kont abecedne
Opravené chyby:
  • Obnovenie detailu dokumentu po zmene názvu dokumentu