Sumarizácia zmien 2.0.0

Nové funkcie:
  • Možnosť pridať súvisiaci link ku dokumentu
  • Zobrazenie histórie v detaile dokumentu
  • Zobrazenie kont vlastnených používateľom v Obchode
  • Zobrazenie vlastníka konta v hlavičke aplikácie ak je vlastník iný ako prihlásený používateľ
  • Výber kategórie priamo pri vkladaní (uploade) dokumentu
  • Možnosť vymazať konto v nastaveniach
  • Účtovné predpisy
  • Možnosť vybrať si preddefinovaný dátum zaradenia dokumentu v nastaveniach
  • Online pomoc
Opravené chyby:
  • Pri načítaní ďalších dokumentov sa odznačili označené dokumenty