Sumarizácia zmien 2.0

Verzia 2.13.0 - zverejnená 31.10.2019 Verzia 2.12.0 - zverejnená 07.09.2019 Verzia 2.11.0 - zverejnená 24.08.2019 Verzia 2.10.0 - zverejnená 16.06.2019 Verzia 2.9.0 - zverejnená 11.05.2019 Verzia 2.8.0 - zverejnená 22.12.2018 Verzia 2.7.0 - zverejnená 25.04.2018 Verzia 2.6.0 - zverejnená 24.03.2018 Verzia 2.5.0 - zverejnená 28.02.2018 Verzia 2.4.0 - zverejnená 14.01.2018 Verzia 2.3.0 - zverejnená 28.10.2017 Verzia 2.2.0 - zverejnená 23.04.2017