Sumarizácia zmien 1.0

Verzia 1.10.2 - zverejnená 14.01.2017 Verzia 1.10.1 - zverejnená 08.01.2017 Verzia 1.10.0 - zverejnená 10.11.2016 Verzia 1.9.0 - zverejnená 11.04.2016 Verzia 1.8.0 - zverejnená 16.12.2015