Veľká zmena pre podnikanie a koniec byrokracie

DÁTUM PUBLIKOVANIA
17. mája 2022
Od 1. januára 2022 sa podnikatelia a organizácie budú môcť rozlúčiť so zbytočnou byrokraciou. Skončí sa im povinnosť uchovávať fyzické dokumenty a nahradí ich elektronická podoba. Ako vám pomôže pri tejto zmene práve Archiles?

Aká zmena nás čaká?

 

Ministerstvo financií prijalo navrhovanú zmenu v Zákone o účtovníctve a od 1. januára 2022 vstúpi do platnosti novela zákona, ktorá potvrdzuje kompletnú elektronizáciu účtovných dokumentov ako prioritu ministerstva.

Podnikatelia a organizácie sa môžu rozlúčiť so zbytočnou byrokraciou a skoncujú s povinnosťou uchovávať fyzické papiere, a to i v prípade, že svoje dokumenty previedli do elektronickej verzie.

Novela o elektronizácii účtovníctva s týmto pravidlom skoncuje a umožní archivovať dokumenty už len elektronicky bez nutnosti komplikovanej a nákladnej zaručenej elektronickej konverzie. A to nezávisle od veľkosti firmy, organizácie a nadácie. Táto zmena by sa mala dotknúť približne pol milióna subjektov na Slovensku.

Aktuálne sa všetky subjekty musia riadiť presnými pravidlami pre zber, katalogizáciu a archiváciu dokumentov – faktúr, dodacích listov či pokladničných dokladov. S narastajúcim objemom dokladov sa zväčšuje aj priestor, ktorý je potrebné na archiváciu vyhradiť.

Vďaka novele zákona sa fyzická podoba účtovníctva môže stať minulosťou a elektronizácia je možnosťou na ušetrenie času a využitie nových technológií.

„Elektronická archivácia dokumentov je niečo, čo pomôže podnikateľom, účtovníkom a v neposlednom rade aj kontrolným inštitúciám. Skladovať množstvo papierov v dnešnej dobe jednoducho nemá zmysel. Som rád, že sme nastavili pravidlá, ktoré v tomto urobili poriadok.
V elektronizácii účtovných procesov nás čaká ešte veľa práce, ale aj takéto kroky sú výraznou pomocou,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva financií Ľuboš Jančík.

Ako pomôže Archiles s elektronickou archiváciou?

Archiles sa zaoberá elektronizáciou a automatizáciou účtovníctva a počas siedmich rokov vývoja riešenia dokáže pokryť celý proces spracovania účtovných dokladov. A to od vystavenia objednávky až po účtovanie prijatých dokladov.

S Archilesom môžete na mnoho časovo náročných a frustrujúcich činností, ako napríklad zhromažďovanie, ručné prepisovanie údajov do účtovníctva či účtovanie faktúr a papierové schvaľovanie dokladov, zabudnúť.

Vlastná umelá inteligencia automaticky rozpozná jednotlivé údaje a roztriedi ich na správne miesto. Služby Archilesu využívajú nielen spoločnosti na Slovensku, ale svojich klientov má aj v susednom Česku.

Šetrite s Archilesom čas a náklady

S Archilesom môžete ušetriť 60 až 80 % času a nákladov. Samozrejme, všetko závisí od počtu dokladov a vnútrofiremných procesov. Vďaka automatickému spracovaniu účtovných dokladov môžete získať čas na iné aktivity a získať okamžitý prehľad o vašom hospodárení a náhľad do životného cyklu dokumentov.

Autor článku
Archiles
Páčil sa vám tento článok?
Zdielajte ho na sociálnych sieťach