Ceny

V cene služby máte k dispozícii:

Automatické štrukturované vyťažovanie údajov

Automatické pridávanie účtovných predpisov

Export do účtovníctva / ERP systému

  Vytváranie objednávok

Strediská, zákazky, činnosti a budgety

Digitálny archív dokumentov a ich údajov

Flexibilný schvaľovací workflow

Kontakty dodávateľov a odberateľov

Platbu faktúr cez QR kódy

Prehľad nákladov

Mobilnú aplikáciu Archiles

Neobmedzený počet firiem

Neobmedzený počet používateľov

   Ceny: info@archiles.sk  Kontaktujte nás